Általános szerződési feltételek – jogi és adatkezelési nyilatkozat

1. Bevezetés

1.1 Az e-foglalo.hu rendszert (továbbiakban Rendszer) a GBIT SYSTEMS Informatikai Kft. (továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti.

1.2 A Rendszerben regisztráló, és így a Rendszer szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó jogalanyok (továbbiakban Felhasználó) elfogadják, hogy a Szolgáltató  által biztosított szolgáltatás használatával egyetértenek a jelen dokumentumban foglaltakkal.

2. Általános rendelkezések

2.1 A Rendszer tartalmaz ingyenes és csak előfizetési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás csoportokat. Szolgáltató elkötelezett, hogy mind az ingyenes, mind az előfizetéses Felhasználók számára a Rendszer működését folyamatosan és jó minőségben, a leírt működési módok szerint fenntartsa. Szolgáltató úgyszintén elkötelezett, hogy a Rendszerben esetlegesen felfedezett és a Szolgáltató tudomására jutott hibákat mihamarabb javítja.

2.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Rendszer késlekedéséből, leállásából, a rendszer dokumentált vagy vélt működési módjától eltérő vagy hibás működéséből, vagy az információk elvesztéséből eredő károkért.

2.3 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szolgáltatás egyes funkcióinak részleges vagy gyökeres megváltoztatására. Szolgáltató egyben elkötelezett, hogy a Felhasználót vélhetően hátrányosan érintő változtatásokat csak indokolt esetben és megfelelő előzetes tájékoztatás után hajt végre.

2.4 A Rendszer által nyújtott szolgáltatást harmadik félnek továbbadni nem lehet.

3. Adatkezelési rendelkezések

3.1 Szolgáltató elkötelezett a Felhasználók által megosztott személyes adatok védelmében. Szolgáltató személyes adatnak tekint minden adatot, melyet az Adatvédelmi törvény rendelkezései személyes adatnak nyilvánítanak, valamint mindazon a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a személy elektronikus beazonosítására.

3.2 Szolgáltató a Rendszer megfelelő működésének érdekében tárolja Felhasználók e-mail címét és nevét, egyes esetekben címét és telefonszámát, mint személyes adatot.

3.3 Szolgáltató figyelembe veszi az adakezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • § 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
  • § 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
  • § 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)

3.4 Felhasználó a Rendszerben való regisztrálással elfogadja, hogy Szolgáltató az e-mail címére hírleveleket küldhet.

3.5 A Rendszer egyfelől a szolgáltatás logikája alapján az elvárt működés érdekében tárol adatokat. Ezen túlmenően a felhasználók aktivitásáról is adatokat gyűjthet (naplófájlok), de ezen adatokat kizárólag a Rendszerben lévő esetleges hibás működések felderítésére és javítására, vagy összesített formában, statisztikai célokra tárolja. Ezen adatok felhasználása tehát minden esetben csak a Rendszer minőségének emelése célját szolgálhatja.

4. “Sütik” (cookie-k) elfogadása

4.1 A “sütik” kicsi szövegfájlok, amit a számítógép (v. táblagép, okostelefon) letölt, mikor meglátogatunk egy honlapot. Mikor a honlapon egy következő oldalt töltünk be, vagy később újra meglátogatjuk az adott honlapot, a honlap szervere ezen “sütik” alapján azonosítani tudja az adott eszközt. Az e-foglalo.hu Rendszer is használja ezt a mechanizmust hogy bizonyos alapvető működési logikákat megvalósítson (pl. a felhasználók beléptetése). Ezek nélkül a Rendszer lényegében működésképtelen. Felhasználó elfogadja ezen “sütik” használatát.

5. Részletes rendelkezések

5.1 A Rendszer Felhasználói a Rendszer segítségével a saját ügyfélkörük számára a saját szolgáltatásaikra való időpontfoglalási rendszert biztosíthatnak. A Rendszer különböző előfizetői csomagjaiban – az egyéb különbségek mellett – a Felhasználó cég foglalható egységeinek (erőforrásainak) maximális száma eltérő.

5.2 Az ingyenes előfizetői csomagban regisztrált cégek egyetlen foglalható egységet definiálhatnak és kezelhetnek. Ha egy cégnek vagy vállalkozásnak valójában több foglalható egysége van, akkor tilos több különböző e-mail címmel több ingyenes regisztrációt létrehozni, és így megkerülni az előfizetést valamelyik havidíjas vagy éves díjas csomagra.

5.3 Valamely havidíjas vagy éves díjas csomag előfizetése esetén a Rendszer szolgáltatása az előfizető számára azonnal az adott csomag teljes funkcionalitásával elindul. Az ezután a Szolgáltató által küldött számla határidőre való meg nem fizetése ezen szerződés megsértésének minősül.

5.4 Tilos a számla kiküldését bármilyen módon akadályozni (pl. üres, vagy nem valós számlázási adatok megadása).

6. A szerződés felmondása

6.1 Előfizető feltétel nélkül jogosult bármikor felmondani Szolgáltatóval ezen szerződést. Havidíjas vagy éves díjas csomagok esetén a már megfizetett díj nem jár vissza. A már kiszámlázott, de még meg nem fizetett díjakat Szolgáltató követelheti.

6.2 Szolgáltató is feltétel nélkül jogosult bármikor felmondani Előfizetővel ezen szerződést. Amennyiben a felmondásra Előfizetőnek ezen szerződést megszegő magatartása miatt kerül sor, a már megfizetett díj nem jár vissza, a már kiszámlázott, de még meg nem fizetett díjakat pedig Szolgáltató követelheti. Amennyiben Szolgáltató indoklás nélkül mondja fel a szerződést, a már megfizetett díjak napi alapú időarányos része Előfizetőnek visszajár. Ilyenkor a már kiszámlázott, de még meg nem fizetett díjak időarányos részét pedig Szolgáltató követelheti.